строителство, строителен портал, строителен каталог, строителни фирми, строителна фирма, строителни продукти, проектанти, проектиране, архитект, архитекти, строителни машини, строителни материали, жилищно строителство, строителни услуги
Вход за потребители
Потребителско име:

Парола:


Забравена парола
Регистрация
Абонамент


Строителство
Архитектура, проектиране
Строителни материали
Оборудване, инструменти
Сухо строителство
Изолации
Настилки, облицовка
Врати, прозорци, щори
Ел. оборудване
ВиК
Отопление, вентилации
Озеленяване
Услуги
Мебели
Уреди, Осветление
Складове и магазини
Обзавеждане
Други


Какво е термо мост и как да се справим с него?
Дата: 6 Ноември 2019   Автор: МАРИСАН и КОЛЕВ - АД   Прочетена 827 пъти
Какво е термо мост?
Термо мостът, още познат като „студен мост“, представлява поредица от критични точки или цели зони във възлови конструктивни елементи на сградата (фасада, под, таван, връзки с елементи), при които е нарушена цялостта или функционалността на топлоизолационния слой. Термо мостът описва също така и зони, в които топлопроводимостта на конструктивния елемент е далеч по-висока, в сравнение със заобикалящите го точки в конструкцията.


Как действа един термо мост?
Генерираната енергия се предава от молекула на молекула и по този начин преминава от един конструктивен елемент, в друг, позволявайки свободното движение на топлината. Колкото по-голяма е разликата в температурата между външната и вътрешната среда, толкова по-бързо се осъществява и загубата на топлинна енергия.
До какви проблеми води наличието на термо мост?
Наличието на термо мост води до:
• Неспособност за задържане на генерираната енергия в помещението;
• По-високи сметки за отопление и охлаждане на помещенията през студените и топлите месеци – наличието на термо мостове в сгради ново строителство обикновено води до увеличение на енергийните разходи с между 20% и 30%;
• Бързо изстиване/затопляне на въздуха в помещението в следствие на контакта с термо моста;
• Образуване на конденз и съпътстващите го неприятни последи като мухъл, плесен, неприятна миризма, образуване на петна и влошаване на здравословния климат в помещението;
• Наличието на кондензационна влага води и до: корозия на металните елементи в конструкцията; загниване на дървените повърхности; влошаване на топлоизолационните свойства на системата, в случай, че такава е налична;
• Несъответствие на сградата със строителните стандарти;
Как се образува термо мостът?
Причините за образуване на термо мост могат да бъдат няколко:
• Компрометиране целостта на топлоизолацията;
• Слаби връзки в топлоизолациия слой;
• Неправилно интегриране на конструктивните елементи в топлоизолационния слой;
• Стара дограма;


Как да разберем за наличието на термо мост и можем ли да го локализираме?
Ако енергийните сметки не са в умерени граници, а постигането и задържането на желаната температура в дома се явява все по-трудна задача, то в такъв случай проблемът вероятно се дължи на наличието на термо мостове.
Термо мостовете са трудни за локализиране с просто око. Най-лесният и базов тест, който можем да извършим, за да разберем дали някъде в конструкцията има термо мост е да допрем ръка до критични точки в стената като например первази, колони, връзки с конструктивни елементи, ъгли и др. В случай, че се открие осезаема разлика в температурата, то по всяка вероятност има наличие на термо мост.
За да сме сигурни в това обаче е най-добре да потърсим помощ от професионалист – архитекти или проектанти, както и компании, занимаващи се с термо диагностика. След обстоен анализ с помощта на специални термо камери, ще имаме отговор на въпроса къде в конструкцията има наличие на термо мост.

Видове термо мостове
Установяването на точната посока на движение на топлинната енергия допреди няколко години се явяваше особено сложна задача. Преди появата на софтуери за 2D и 3D моделиране, най-често прилаганата теза бе, че топлината се движи в посоката, в която среща най-малко съпротивление. Аналзиирането на тези дву- и триизмерни посоки на движение на генерираната енергия, както и точното ѝ количество, преминаващо през отделните елементи в конструкцията, често се явяваше особено трудна задача. Появата на устройства и софтуери за диагностика обаче, направиха процеса по локализиране на термо мостовете, а с това и възможните начини за минимизиране на техния ефект, далеч по-достъпни.
Все пак обаче, за да се намери точният начин за противодействие, от изключителна важност е познаването на различните видове термо мостове и тяхната специфика. В практиката са познати няколко вида термо мостове:
• Материално-свързан (структурен) термо мост
Материалният, или още познат като „структурен“ термо мост, описва случаите, в които термично проводим елемент преминава и прекъсва целостта на топлоизолационния слой. Причината за наличие на материално-свързани термо мостове се корени в специфичните характеристики на използваните строителни компоненти, както и изборът на различни продуктови и системни решения. Пример за това могат да бъдат често приложимите анкерни болтове, използвани за механично фиксиране на топлоизолационния слой. Характерно за тях е, че повърхността им позволява по-значителен термичен поток, в сравнение със заобикалящите ги топлоизолационни елементи.
• Геометричен термо мост
Този тип термо мостове се образуват вследствие на специфичната геометрия на сградата. Те се образуват, когато повърхностите, излъчващи енергия са с по-големи размери от повърхностите, абсорбиращи енергия. Типичен пример за този тип термо мостове са ъглите в едно помещение – те често се характеризират с по-ниска температура от заобикалящите ги конструктивни елементи и през тях преминава по-сериозно количество енергия.
• Линеен термо мост
Линейните термо мостове обикновено се образуват в участъци, в които се наблюдава връзка между два отделни конструктивни елемента и, при които, протяжението на топлоизолационния слой е нарушено. Най-честият пример, познат от практиката, е връзката на балкона с подовата плоча, преминаваща през стената, както и външните ъгли на дадена стена или участъците покрай прозорците.
За отчитане на енергийните загуби през въпросните термо мостове се използва величината линейна топлопроводимост (ψ).
• Точков термо мост
Този тип термо мостове се наблюдават в единични зони или отделни, самостоятелни точки в конструкцията. Примери за такъв тип термо мостове са стоманени балкони, удължения на покриви, крепежни елементи (дюбели, подпори, болтове) и други точки, нарушаващи целостта на топлоизолационния слой.
За отчитане на енергийните загуби през въпросните термо мостове се използва величината точкова топлопроводимост (χ).

Калкулиране на топлинните загуби вследствие на наличие на термо мостове
Грубите сметки сочат, че наличието на термо мостове може да доведе до 20% - 30% увеличение на енергийните разходи. Ако се навлезе в детайли, реалните стойности на загубите могат да бъдат изчислени с помощта на следната методология:
1. Остойностяване на загубите от всеки термо мост
Първата стъпка в процеса е поетапно калкулиране на енергийните загуби през всяка зона, в която има линеен термо мост. Загубите през критичните точки, в които се свързват два или повече отделни конструктивни елемента (образуващи линеен термо мост) могат да се измерят като се вземе тяхната индивидуална топлопроводимост, ψ (W/mK) и бъде умножена по дължината на въпросния участък.
2. Остойностяване на цялостните загуби, вследствие на термо мостове
Всички единични участъци, за които е изчислена енергийната загуба се сумират и впоследствие разделят на цялостната площ на конструкцията. Резултатът (Y) показва общия размер на топлинните загуби от жилището, дължащи се на наличие на термо мостове.

Как да се справим с термо мостовете?
Отговорът на този въпрос се корени в причината за появата на термо мостовете и тяхната локация. Обикновено, най-правилният начин за превенция на появата на термо мостове е доброто проектиране на сградата. Един от възловите принципи, които проектантите спазват, с цел да минимизират ефекта на енергийните загуби е максимално ограничаване на броя ъгли във външните стени на конструкцията. В по-голямата си част от случаите, термо мостовете могат да бъдат избегнати чрез правилно изпълнение на интегрирана топлоизолационна система. Този тип решения съчетават в себе си комбинация от различни елементи, разработени и тествани за работа в пълен синхрон. Така, всеки един компонент в системата (топлоизолационен материал, лепило, шпакловка, мазилка и други) се взаимодопълват. Множеството производствени тестове позволяват за постигане на перфектната комбинация от отделни елементи, образуващи цялостната, високоефективна топлоизолационна система. Изборът на отделни продуктови решения, които не са разработени и пригодени за ефективна работа в синхрон, често води до обратния ефект – значителна инвестиция в неефективна топлоизолация и невъзможност за преодолявне на термо мостовете.
За да се предотврати формирането на термо мостове, от особена важност е да се избегне полагането на вътрешна топлоизолация в постоянно обитаеми и отопляеми помещения. Редица проучвания доказват, че този тип решения, без да бъдат допълнени от външна топлоизолация, са с основен принос за увеличаване на енергийните загуби през силно топлопроводимите участъци при помещения, в които прекарваме по-голямата част от ежедневието.
Най-лесното решение на проблема е тогава, когато основният термо мост е дограмата. Подмяната ѝ с нов, енергийно-ефективен стъклопакет често решава проблема.
Когато обаче термо мостът не може да бъде избегнат чрез полагане на цялостна топлоизолация или се намира в структурен елемент, изискващ строго специфичен подход, се препоръчва локално топлоизолиране на критичните участъци. Най-ефективният начин за минимизиране на топлопроводимостта на отделни структурни елементи и критични зони (балкони, парапети, навеси и др.), нарушаващи целостта на топлоизолационния слой, е термичното разделение на екстериорните компоненти от интериорната част.

За виртуално планира не топлоизолационната система, както и пресмтане на възлови топлотехнически величини, на помощ идва професионалния уеб асистент ТЕРМОКАЛКУЛАТОР.
Търсене на фирма:



sutrin.com
jako.bg
bgstroitelstvo.com/ad_prices.php


Партньори
Градински инструменти и аксесоари
Новините днес
Проектантско бюро "ЖАКО"
Спартак Пловдив